Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia |  Pomoc

Gilroy, Paul

'There Ain't No Black in the Union Jack' : Th[...]

 Wydano: London : Routledge , 1998

Funk, Hermann

Geni@l : język niemiecki dla młodzieży. CD do po

 Wydano: Warszawa : Langenscheidt Polska , 2003

Sion, Christopher

88 Unterrichtsrezepte Deutsch als Fremdsprache

 Wydano: Stuttgart [etc.] : Ernst Klett Verlag , 2004

Tayfoor, Susanne

Common mistakes at First Certificate... and how

 Wydano: Cambridge [etc.] : Cambridge University Press , 2008

Schmitt, Richard

Deutsche Redensarten : Quiz- und Übungsbuch

 Wydano: München : Ernst Klett Verlag , 1993

Schnell, Ralf

Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit

 Wydano: Stuttgart ; Weimar : Verlag J. B. Metzler , 1993

Singer, Helmut

Langenscheidts Grammatik in Frage und Antwort -

 Wydano: Berlin : Langenscheidt , 1999

Dreyer, Hilke

Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik

 Wydano: Ismaning : Huber , 2001

Schröder, Jochen

Lexikon deutscher Verben der Fortbewegung

 Wydano: Leipzig : Langenscheidt : Verlag Enzykl , 1997

Gerighausen, Josef

Methodentransfer oder angepasste Unterrichtsform

 Wydano: München : Goethe-Institut , 1986

Yalden, Janice

Principles of course design for language teachin

 Wydano: Cambridge [etc.] : Cambridge University Press , 1991

Pörnbacher, Karl

Thomas Mann "Mario und der Zauberer"

 Wydano: Stuttgart : Philipp Reclam jun. , 1989

Alexander, Marc

A companion to the folklore, myths & customs of B

 Wydano: Stroud : Sutton Publishing , 2006

O'Driscoll, James

Britain

 Wydano: Oxford : Oxford University Press , 1996

Dominek, Renata

Dziecko w krainie matematyki : poradnik przedmiot

 Wydano: Poznań : Oficyna Wydaw. G&P , 2004

Lilje, Hanns

Martin Luther : 1483/1983 : Unveränd. Nachdr. der

 Wydano: Bonn : Inter Nationes , 1983

Kawałek, Aldona

Matematyka z komputerem : dla gimnazjum

 Wydano: Gliwice : Wydawnictwo Helion , cop. 2005

Eppert, Franz

Sprichwörter und Zitate

 Wydano: München : Klett Edition Deutsch , 1990

LitzkeSven Max [i.e. Litzcke]

Stres, mobbing i wypalenie zawodowe

 Wydano: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psycholo , 2007

Bogacz, Grzegorz (red. nacz.)

Wiadomości, Opinie, Materiały - Biuletyn Pilskiej

 Wydano: Piła : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny , 1997

Grzybowski, Robert

"...pieśń uszła cało"

 

Jurewicz, Anna (red. nacz.)

"45 Minut". Toruński Przegląd Oświatowy

 Wydano: Toruń : Kujawsko-Pomorskie Centrum Ed , 2002

Szewczyk, Józef. Dyrektor wydawniczy i redaktor n

"Animator Kultury"

 Wydano: Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawni , 2011

Starnawski, Jerzy (1922-2012)

"Antygona" Sofoklesa

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagog , 1983

Gruchała, Janusz S.

"Aratus" Jana Kochanowskiego - warsztat filol[...]

 Wydano: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe ; Kr , 1989

Makowski, Stanisław (1931- )

"Balladyna" Juliusza Słowackiego

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagog , 1987

Lelo, Ewa. Red.

"Bliżej Przedszkola". Wychowanie i edukacja

 Wydano: Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Prz , 2009

Lelo, Ewa. Red.

"Bliżej Przedszkola". Wychowanie i edukacja

 Wydano: Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Prz , 2009

Wiśniewska-Kin, Monika

"Chcieć, pragnąć, myśleć, wiedzieć" - rozumie[...]

 Wydano: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2007

Wiśniewska-Kin, Monika

"Chcieć, pragnąć, myśleć, wiedzieć" : rozumie[...]

 Wydano: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2007

Wiśniewska-Kin, Monika

"Chcieć, pragnąć, myśleć, wiedzieć" : rozumie[...]

 Wydano: Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" , 2007

Lichański, Stefan

"Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagog , 1987

Marszałkowska-Jakubik, Justyna

"Co mnie żywi, niszczy mnie" : dietetyk o zab[...]

 

Kaszulanis, Magdalena

"Cyfrowa szkoła" wreszcie wystartowała

 

Szydłowska, Waleria

"Czekając na Godota" Samuela Becketta

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagog , 2000

Busse, Joachim

"der", "die" oder "das"? : Übungen zum Artikel

 Wydano: Ismaning bei München : Verl. für Deutsch , 1997

Garstka, Tomasz

"Dobra praktyka" w szkole?

 

Broda-Bajak, Maria

"Dobra" zabawka, czyli... jaka?

 

Malczewski, Artur

"Dopalacze" w Europie

 

Nastulanka, Krystyna

"Dwa teatry" Jerzego Szaniawskiego

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagog , 1987

Cieśla-Korytowska, Maria

"Dziady" Adama Mickiewicza

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagog , 1995

Pieścikowski, Edward

"Dzieci" Boleslawa Prusa

 Wydano: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińsk , 1980

Szydłowska, Waleria

"Dżuma" Alberta Camusa

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagog , 1998

Kaźmierczak, Maria

"E" jak Empatia i Edukacja

 

Grządziel, Hanna. Red.

"Edukacja dla rynku pracy" : Ogólnopolskie Fo[...]

 Wydano: Szczecin : Oficyna Wydawnicza ZCE , 1999

Radziewicz, Julian (red. nacz.)

"Edukacja i Dialog"

 Wydano: Warszawa , , 1991

Szczepkowska, Katarzyna. Red. prowadząca

"Emocje" : czasopismo wychowawców, pedagogów [...]

 Wydano: Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawni , 2011

Łubieniewska, Ewa

"Fantazy" Juliusza Słowackiego czyli komedia [...]

 Wydano: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińsk , 1985

Głowiński, Michał (1934- )

"Ferdydurke" Witolda Gombrowicza

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagog , 1991

Sawicka, Jadwiga

"Filozofia słowa" Juliana Tuwima

 Wydano: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińsk , 1974

Pustkowski, Henryk (1938- )

"Gramatyka poezji"?

 Wydano: Warszawa : "Pax" , 1974

Łoskot, Małgorzata

"Grzeczne" dzieci : problem zahamowań psychor[...]

 Wydano: Poznań : Wydawnictwo FORUM , 2010

Komorowski, Jarosław

"Hamlet" Williama Shakespeare'a

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagog , 1992

Baluch, Alicja (1944- )

"Homo magicus", czyli pan Kleks

 

Lasota, Wojtek

"Ideologia" Janusza Korczaka

 

Bolecki, Włodzimierz

"Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagog , 1994

Skarżyńska, Barbara (red.)

"Inspiracje" : pismo Wojewódzkiego Ośrodka Me[...]

 Wydano: Kielce : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny , WOM - od

Grądzka-Rejak, Martyna

"Jak was Hitler nie wykończył..."

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

"Jak żyć z ludźmi" (umiejętności interpersonalne)

 Wydano: Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej , 1999